Uppsala Katedra

Polski ślady

w Szwecji

Uppsala

Uppsala to jedno z najstarszych i najważniejszych historycznie miast i obecnie czwarte największe miasto w Szwecji. Badania wskazują, że na miejscu Uppsali istniała osada jeszcze przed naszą erą. Wiadomo, że w około VI wieku wioskę tę, która wtedy była całkiem spora, zamieszkiwali różni lokalni królowie wikingów, którzy teraz są pochowani pod kopcami w Starej Uppsali (Gamla Uppsala). Uppsala w tamtych czasach była też ośrodkiem wiary wikingów i miejscem mitycznej złotej świątyni, gdzie co dziewięć lat urządzano tzw „blot” czyli ofiary składane bogom ze zwierząt i ludzi. Wraz z wprowadzeniem chrześcijaństwa w XII wieku wybudowano spory kościół, który stał się siedzibą arcybiskupa. Kiedy kościół spłonął, zdecydowano wybudować nowy w postaci katedry w pobliskim mieście portowym zwanym Aros. Watykan zgodził się pod warunkiem, że nazwa Uppsala zostanie przeniesiona razem z archidiecezją. To właśnie miejsce poprzedniego kościoła nazywa się teraz Gamla Uppsala.

 

Polonika

Katedra w Uppsali zbudowana w stylu gotyckim jest, ze swoimi wieżami sięgającymi 118,7 m, największą budowlą sakralną w Skandynawii. Jest ona miejscem koronacji i spoczynku królów szwedzkich. W tej świątyni pochowana jest m.in. królowa Szwecji Katarzyna Jagiellonka, żona króla Szwecji Jana III Wazy. Nad jej nagrobkiem znajduje się herb Rzeczypospolitej, a na ścianie powyżej znajduje się fresk wyobrażający Kraków. W katedrze tej znajdują się dwa ogromne dzwony zrabowane przez Szwedów w 1703 z Polski (z Torunia) podczas wojny północnej, jeden z nich jest obecnie największym dzwonem w Szwecji (odlany w 1601 r.) - tzw. Thornan.

 

Thornan - dzwon średniowieczny w katedrze w Uppsali, zrabowany z Polski podczas wojny północnej. Gotycki dzwon, zawieszony w 1709 roku w północnej wieży katedry w Uppsali, w następstwie zniszczenia dotychczasowych dzwonów podczas pożaru w 1702 r. Przy średnicy 1660 mm i wadze około 3574 kg, jest uważany za największy średniowieczny dzwon w Szwecji. Umieszczona na nim minuskułowa inskrypcja wg Krzysztofa Macieja Kowalskiego brzmi: hilf got maria berot vnde der liebe her sinte iokob, ponadto znajdują się na nim wyobrażenia pieczęci Rady Miasta Chełmna z opisem SIGILLUM BURGENSIUM IN COLMEN, co zapewne wskazuje na miejsce jego odlania. Według nowożytnej inskrypcji został z Bożą pomocą zabrany z miasta Torunia przez króla Karola XII dnia 4 października 1703 roku (wg Åmarka: MED GUDS HIELP AF KONUNG CARL D XII TAGEN MED STADEN THORN D 4 OCTOBER Ao 1703). Jest to jeden z dwóch największych dzwonów z kościoła św. Jakuba w Toruniu zdjętych i zrabowanych przez wojska szwedzkie podczas wojny północnej. Dwa mniejsze dzwony z tego kościoła udało się ocalić po opłaceniu wysokiej kontrybucji.

 

 

Video

Zdjęcia

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED