Stockholm Judiskkyrkogård

Polski ślady

w Szwecji

Stockholm

Największym cmentarzem żydowskim w Sztokholmie jest cmentarz przylegający do Skogskyrkogården. Powstał on w latach 40-tych zeszłego wieku, pochowanych jest na nim ponad 4000 osób. To właśnie tutaj znajdziemy najwięcej grobów. M.in. Henryka Bankiera (1904-1987, ur. w Radomiu) i Ewy Bankier (1908-1995, ur. w Łodzi); Mariana Świątyckiego (1910-1982, w Polsce redaktor pisma "Osadnik"?); Michała Rudawskiego (1918-2004, inżyniera, dziennikarza, autora książki "Mój obcy kraj"), Michała i Zofii Wróblewskich; Leona Słuckiego (1911-1195, lekarza, neurologa, w latach 1941-1945 żołnierza Armii Czerwonej, zarejestorwanego przez IPN jako funkcjonariusza organów bezpieczeństwa PRL, w 1969 roku wyemigrował z Polski); Bogusławy Blajfer-Weintraub (1945-2002 - działaczki opozycji demokratycznej w PRL); Anny (1926-2009) i Henryka Lenczyców (1920-2000 - slawistów); Mieczysława Górskiego (1934-2009 - dziennikarza m.in. Polityki i Po Prostu); Leona Blanka (1940-2008 - polskiego pedagoga tańca, tancerza i choreografa żydowskiego pochodzenia, jednego z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie tańca żydowskiego); Mieczysława Orlańskiego (1919-2006 - filozofa i historyka); Leonida Spiro (1914-2007 - wybitnego skrzypka i koncertmistrza); Władysława Noaha Żelazo (1907-2003 - jeden z powstańców getta żydowskiego w Warszawie).

Zdjęcia

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED