Stockholm Hotel Örnsköld

Polski ślady

w Szwecji

Stockholm

Hotel Örnsköld - Nybrogatan 6

Miejsce to jest w szczególny sposób związane z historią polskiej opozycji - to właśnie w tym hotelu, dzięki pomocy szwedzkich przyjaciół, zatrzymywali się przybywający do Sztokholmu polscy dysydenci. W latach 1980-tych sprawa Polski była bardzo ważna dla szwedzkiego społeczeństwa. Udzielona w tamtym okresie Polsce pomoc była prawdopodobnie największą w historii Szwecji akcją humanitarną. Przewożono do Polski również maszyny drukarskie i papier, które służyły podziemiu w jego walce z komunistycznym reżimem. Organizowano też w Szwecji demonstracje przeciwko totalitarnym władzom w Polsce.

 

Symboliczna tablica przypomina nie tylko o tej pięknej karcie szwedzko-polskiej historii, ale także o demokratycznych przemianach w Europie, które zostały zapoczątkowane ponad 30 lat temu, dzięki powstaniu w 1980 roku w Stoczni Gdańskiej niezależnego związku zawodowego Solidarność. Szwedzi pomagając Polakom również mieli udział w wydarzeniach, które zmieniły mapę naszego kontynentu.

 

Tablicę odsłonięto 28 maja 2010 roku. Podczas uroczystości odczytano list Lecha Wałęsy adresowany do Narodu Szwedzkiego w którym stwierdził – „tę ponadnarodową Solidarnością zmieniliśmy rzeczywistość … otworzyliśmy nową epokę”

 

W Sztokholmie w latach 80-tych ukazywał się szwedzki periodyk zatytułowany „Hotell Örnsköld” zamieszczający przekłady najważniejszych dokumentów i publikacji polskiej opozycji.

 

Pamiątkowa tablica powstała z inicjatywy polskiej przy wsparciu Miasta Sztokholmu. Odsłaniali ją wspólnie prezydent Sztokholmu Bo Bladholm oraz ambasador polski Michał Czyż. Głos też zabrała szwedzka minister d/s europejskich Birgitta Ohlsson.

 

 

 

Zdjęcia

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED