Polonica Vetera Upsaliensia

Polski ślady

w Szwecji

Uppsala

Biblioteka z Braniewa. Kopernikana. Swój bogaty księgozbiór przekazał w testamencie diecezji warmińskiej. Książki te wraz z archiwum biskupów warmińskich i księgozbiorem kapituły warmińskiej w 1626 roku wpadły w ręce Szwedów, którzy splądrowali bibliotekę przy katedrze we Fromborku. Z polecenia Gustawa II Adolfa zbiory te trafiły do biblioteki uniwersyteckiej w Uppsali. Dzięki takim kulturalnym aspiracjom Gustawa Adolfa biblioteka w Uppsali posiada najsłynniejsze na świecie kopernikana. Ze szwedzkiego raportu Bibliotheca Copernicana z 1914 roku wynika, że z 46 tomów kopernikańskich z notatkami astronoma 39 znajduje się w bibliotece uniwersyteckiej w Uppsali, dwa w uppsalskiej bibliotece Obserwatorium Astronomicznego i jeden w Szwedzkiej Bibliotece Narodowej. Obecnie zbiory te są obiektem polsko-szwedzkich projektów naukowych.

 

Józef Trypućko: Polonica Vetera Upsaliensia. Uppsala 1958

 

Marian Kałuski:

Podczas wojny polsko-szwedzkiej toczonej w latach 1621-29 na Warmii i Pomorzu, Szwedzi wywieźli do Szwecji w 1626 roku i umieścili w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali bibliotekę braniewską. Przez kradzież zbiorów bibliotecznych w Polsce, na terenie niektórych krajów niemieckich i w Czechach zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali wzrosły z kilkuset tomów na pocz. XVII w. do 8000 w 1641 roku i ok. 30 000 w 1702 roku. Oprócz biblioteki braniewskiej do Uppsali trafiły m.in. dwa zbiory biblioteczne z Poznania – jezuitów i bernardynów oraz biblioteka z Fromborka (dzisiaj jest tam 141 pozycji z tej biblioteki), w tym książki ze zbiorów Mikołaja Kopernika: pierwsze norymberskie wydanie jego dzieła „O obrotach ciał niebieskich” z 1543 roku, dwa traktaty astronomiczne z 1490 i 1492 roku, inkunabuł treści lekarskiej z 1490 roku i słownik gramatyczny - wszystkie dzieła są podpisane przez Kopernika oraz zawierają jego odręczne notatki.

 

Zdjęcia

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED