Helsingborg

Polski ślady

w Szwecji

Helsingborg

Na cmentarzu komunalnym w Helsingborgu znajduje się zbiorowa mogiła czterdziestu byłych więźniów niemieckich obozów zagłady upamiętniona krzyżem z napisem "Polakom z obozów koncentracyjnych Polacy z Helsingborgu 1945-1946" oraz tablicą z nazwiskami pochowanych ufundowaną w 25 rocznicę ich śmierci przez Radę Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa

1.Burska Eugenia

2.Golec Anna

3.Grochowski Tadeusz

4.Gutkowski Marian

5. Hima Janina

6.Iwaniec Władysława

7.Jankowski Józef

8.Jamiołowski Zdzisław

9.Kaczmarczyk Leon

10.Kazimierczak Katarzyna

11.Keller-Krauz Bazyli

12.Kornocka Aniela

13.Koterski Wacław

14.Kozik Jan

15.Kulnicki Adam

16.Kwas Antoni

17.Loszek Michał

18.Lutomska Wiktoria

19.Młynarski Bolesław

20.Modrzejewska Julianna

21.Modzelewski Piotr

22.Neuman Estella

23.Nowak Franciszek

24.0lech Gertruda

25.0lszewski Wacław

26.Pozdrowska Stanisława

27.Pieprzyk Florian

28.Szer Władysława

29.Szulc Ryszard

30.Szubińska Anna

31.Szuliński Mirosław

32.Szutan Teodor

33.Sutek Marianna

34.Tefer Estera

35.Tomaszewska Katarzyna

36. Tomaszewska

37.Wojtowicz Wojciech

3B.Wroński Stefan

39.Zając Anna

40.Zientara Julian

 

Video

Zdjęcia

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED