Halmstad Tablica Pamiątkowa

Polski ślady

w Szwecji

Halmstad

Halmstad – miasto w Szwecji położone nad cieśniną Kattegat u ujścia rzeki Nissan w regionie Halland. Około 60.000 mieszkańców.

Tablica pamiątkowa

W dniu 29 sierpnia 2007 roku w Halmstad Ambasador RP w Sztokholmie Michał Czyż, wspólnie z wojewodą regionu Halland, Panem Larsem-Erikiem Lövdénem, dokonał odsłonięcia tablicy upamiętniającej szwedzką pomoc humanitarną dla Polski w okresie stanu wojennego i latach następnych.

Uroczystość była elementem obchodów 700-lecia Halmstad, rozpoczęła się w środę, w dniu 29 sierpnia 2007 roku o godzinie 11-tej przy magazynie Czerwonego Krzyża, Svetsaregatan 13 w Halmstad. Wzięli w niej udział m.in.: Konsul Generalny w Malmö Jarosław Łasiński oraz przedstawiciele władz miasta, Towarzystwa Szwedzko-Polskiego, jak również szwedzkiego Czerwonego Krzyża, m.in. ówczesny sekretarz generalny Czerwonego Krzyża Anders Wijkman i obecny Christer Zettergren.

Po ogłoszeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 roku Polska została odcięta od świata. Przywódcy Solidarności zostali internowani. Szwedzki Czerwony Krzyż rozpoczął negocjacje w sprawie pomocy humanitarnej. Na przełomie 1981 i 1982 roku udało się podpisać porozumienie w tej sprawie. W styczniu 1982 roku takie organizacje, jak Czerwony Krzyż, Rädda Barnen oraz Lions przeprowadziły zbiórkę darów. Rezultat jak na tamte czasy przekroczył wszelkie oczekiwania. Wszystkie te dary Szwedzki Czerwony Krzyż gromadził w magazynie w Halmstad, a następnie trafiały one do potrzebujących w Polsce. Przez wiele lat magazyn stanowił główny punkt zorganizowanej działalności pomocowej z terenu Szwecji. W styczniu 1982 roku pierwszy konwój z pięcioma TIR-ami mógł opuścić Halmstad, udając się w podróż do Warszawy. Był to początek największej akcji humanitarnej w Szwecji od zakończenia II Wojny Światowej.

Tekst na tablicy:

„To miejsce przez wiele lat stanowiło centrum pomocy szwedzkich organizacji charytatywnych dla Polski. Dzięki ofiarności wielu Szwedów i ich poczuciu solidarności z Polakami Szwecja znalazła się wśród tych państw, które jako pierwsze pospieszyły Polsce z pomocą w okresie wprowadzonego przez władze komunistyczne stanu wojennego. Pierwszy konwój z darami dla Polski opuścił Halmstad w styczniu 1982 roku. Polskie społeczeństwo nigdy nie zapomni udzielonej mu przez Szwecję pomocy, która pozwoliła Polakom przetrwać mroczny czas stanu wojennego i zbudować nową, demokratyczną Polskę. Niech ta tablica przypomina o polsko-szwedzkiej solidarności. Dziękujemy."

Video

Zdjęcia

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED