Home

Polski ślady

w Szwecji

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

Projekt „Polskie ślady w Szwecji” związany jest z przedsięwzięciem, któremu patronuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w tworzeniu „Atlasu polskiej obecności za granicą”.

W naszym projekcie przewidujemy stworzenie bazy informacyjnej o miejscach i instytucjach związanych z obecnością Polaków w historii Szwecji w formie archiwum fotograficznego oraz materiałów filmowych. Projekt uzupełnia „Leksykonu Emigracji Polskiej w Szwecji”, który ukazał się w listopadzie 2012 roku – zawiera około 700 not biograficznych, jak i not rzeczowych (m.in. polscy marynarze internowani w Szwecji, Biuro Solidarności w Sztokholmie, PSL w Szwecji, polskie duszpasterstwo i in.)

Materiał zdjęciowy zbierany jest z terenu całej Szwecji i ma objąć dokumentację materialnych i niematerialnych śladów historycznej obecności Polaków w Szwecji i zachowanego dziedzictwa kulturowego i narodowego, w tym m.in.:

zabytki kultury świeckiej i sakralnej (architektura, literatura, muzyka)

zbiory malarstwa i rzeźby, wyroby rzemiosła użytkowego, inne),

zbiory sztuki znajdujące się w muzeach, Bibliotekach Polskich,

siedziby organizacji polonijnych, ośrodków kulturalnych,

nekropolie, pomniki, tablice pamiątkowe.

Patronat:

Dostępność:

Materiały dostępne na stronie internetowej www.polskieslady.se można kopiować i rozpowszechniać pod warunkiem podania źródła; materiały zastrzeżone prawami autorskimi oznaczone są symbolem ©

 

Kontakt:

info@polskieslady.se

 

Administrator:

Nowa Gazeta Polska

polonica@polonica.se